فرید انصاری User_Avatar-04-512_1.png

فرید انصاری هستم کارشناس تولید محتوا در سایت

یک کارشناس تولید محتوا وظایف گوناگونی دارد که موارد زیر بخشی از وظایف آن است.

  • بر محتوای نوشته ها نظارت کند.
  • نظارت به این معناست که شخصی که تولید کننده محتوا است، حق ندارد مطلبی را از جایی کپی کند. این بزرگترین خطایی است که می تواند رخ دهد و کارشناس مهم ترین کارش این است که به این تخلفات رسیدگی کند.
  • ایرادات نگارشی را بداند و بتواند آن ها را رفع کند به عنوان مثال نقطه ها، فاصله ی بین کلمات، ویرگول ها و …
  • سئوی مطلب را رعایت کند، قبل از اینکه خودش اینکار را انجام دهد باید تولید کننده محتوا و یا متخصص سئو این کار را برای او انجام دهند و وظیفه ی او این است که شرح وظایف برای آن ها بنویسد.

نظرات کاربران